Кога започва живота?

Кога започва живота?

"Животът започва след петдесетте!" - каза той и си наля още петдесет грама...