Семейно съкровище - домашна енциклопедия

_СЪКРОВИЩЕ
Автор А. Н. Делев
Година 1985
Издателство Бр. П. Спиркови
Страници 670
Рецепти 523
Формат см. Ш / В / Д 14.50 / 21.00 см
Тираж ...
Корици Твърди
Издание Трето поправено и допълнено
Език Български
ISBN няма
Код 100002

1985 г.

 

Съдържание:                                                                                                Страница:

Предговор на първото издание.........................................................................      -

Предговор на настоящото издание...................................................................      -  

Православен календар.....................................................................................    7 - 30

Календар за подвижните празници.................................................................   31 -

Пасхален календар..........................................................................................        -  

Календар за намиране на дните чрез датите.................................................  32 - 33

   I. Жилище....................................................................................................     34 - 93

      1. Условия за избиране на място за построяване на къща.......................  34 - 36

      2. Сметка и план за построяване на къща.................................................. 36 - 48

      3. Хващане на къща под наем...................................................................    49 - 50

      4. Мебелиране на къща.............................................................................    50 - 61

      5. Готварница.............................................................................................    61 - 63

         А) Съдове за готвене..............................................................................    62 - 63

      6. Зимник..................................................................................................      63 - 64

      7. Градина.................................................................................................     64 - 93

         А) Присаждане на дървета и цветя......................................................... 66 - 67

            -- Обяснения по присаждането............................................................. 70 - 76

         Б) Полезни и вредителни животни.......................................................... 76 - 93

   II. Храна.......................................................................................................    94 - 173

      1. Обяснение по храната изобщо.............................................................. 94 - 163

         А) Правила за добро хранене................................................................  95 -  98

         Б) Аналитически сведения по съставът и хранителната стойност на

             по - известните храни........................................................................      98 - 123

               1-о Животна храна..........................................................................     103 - 106

               2-о Растителна храна......................................................................    106 - 120

         В) Приготвяне на храните......................................................................   123 - 138

            а) - Подправки..................................................................................     127 - 128

               1-о. Общи обяснения по готварство................................................. 128 - 138

         Г) Купуване и избор на храните............................................................. 138 - 139

         Д) Разпознаване на здравите и добри месни храни............................. 139 - 143

         Е) Запазване на храните........................................................................ 143 - 159

         Запазване на зеленчуците...................................................................... 150 - 154

         Запазване на овощията.......................................................................... 154 - 159

         Ж) Подделка или фалшификация на някой храни и питиета.............. 159 - 163

      2. Хранене................................................................................................. 164 - 173

            1-о. Ядене през деня........................................................................... 164 - 165

            2-о.Трапеза за гости............................................................................. 165 - 171

            3-о. Изкуството за разрязване на сготвено месо и пр....................... 171 - 173

   III. Вода.......................................................................................................    174 - 178

      1. Свойства на разните води...................................................................... 174 - 178

         А) Пречистване на водата....................................................................... 176 - 178

   IV. Питиета..................................................................................................    179 - 207

      1. Разни питиета........................................................................................  179 - 207

            Изкуствени вино , бира и др. .............................................................. 190 - 192

            Икономични домашни питиета............................................................. 192 - 193

         А) Спиртливи ( алкохолни ) пития............................................................ 193 - 196

         Б) Ликьори.............................................................................................      196 - 204

         В) Чай....................................................................................................      204 - 206

         Г) Кафе..................................................................................................     206 - 207

   V. Облекло...................................................................................................   208 - 246