2 Семейно съкровище - домашна енциклопедия

_СЪКРОВИЩЕ
Автор А. Н. Делев
Година 1985
Издателство А. Н. Делев
Страници 670
Рецепти 523
Формат см. Ш / В / Д 14.50 / 21.00 см
Тираж ...
Корици Твърди
Издание Трето поправено и допълнено
Език Български
ISBN няма
Код 100002

1985 г.

 

Съдържание:                                                                                                Страница:

Предговор на първото издание.........................................................................     -

Предговор на настоящото издание...................................................................     -  

Православен календар.....................................................................................  7 - 30

Календар за подвижните празници...................................................................... 31 -

Пасхален календар..........................................................................................     -  

Календар за намиране на дните чрез датите.................................................... 32 - 33

   I. Жилище.................................................................................................... 34 - 93

      1. Условия за избиране на място за построяване на къща.......................... 34 - 36

      2. Сметка и план за построяване на къща.................................................. 36 - 48

      3. Хващане на къща под наем................................................................... 49 - 50

      4. Мебелиране на къща............................................................................. 50 - 61

      5. Готварница............................................................................................. 61 - 63

         А) Съдове за готвене.............................................................................. 62 - 63

      6. Зимник.................................................................................................. 63 - 64

      7. Градина................................................................................................. 64 - 93

         А) Присаждане на дървета и цветя......................................................... 66 - 67

            -- Обяснения по присаждането............................................................ 70 - 76

         Б) Полезни и вредителни животни.......................................................... 76 - 93

   II. Храна..................................................................................................... 94 - 173

      1. Обяснение по храната изобщо.............................................................. 94 - 163

         А) Правила за добро хранене................................................................  95 -  98

         Б) Аналитически сведения по съставът и хранителната стойност на

             по - известните храни........................................................................  98 - 123

               1-о Животна храна.......................................................................... 103 - 106

               2-о Растителна храна...................................................................... 106 - 120

         В) Приготвяне на храните...................................................................... 123 - 138

            а) - Подправки.................................................................................. 127 - 128

               1-о. Общи обяснения по готварство................................................. 128 - 138

         Г) Купуване и избор на храните............................................................. 138 - 139

         Д) Разпознаване на здравите и добри месни храни...............................  139 - 143

         Е) Запазване на храните........................................................................ 143 - 159

         Запазване на зеленчуците...................................................................... 150 - 154

         Запазване на овощията.......................................................................... 154 - 159

         Ж) Подделка или фалшификация на някой храни и питиета...................... 159 - 163

      2. Хранене................................................................................................. 164 - 173

            1-о. Ядене през деня........................................................................... 164 - 165

            2-о.Трапеза за гости............................................................................. 165 - 171

            3-о. Изкуството за разрязване на сготвено месо и пр............................ 171 - 173

   III. Вода....................................................................................................... 174 - 178

      1. Свойства на разните води...................................................................... 174 - 178

         А) Пречистване на водата....................................................................... 176 - 178

   IV. Питиета.................................................................................................. 179 - 207

      1. Разни питиета........................................................................................ 179 - 207

            Изкуствени вино , бира и др. .............................................................. 190 - 192

            Икономични домашни питиета............................................................. 192 - 193

         А) Спиртливи ( алкохолни ) пития............................................................ 193 - 196

         Б) Ликьори............................................................................................. 196 - 204

         В) Чай.................................................................................................... 204 - 206

         Г) Кафе.................................................................................................. 206 - 207

   V. Облекло................................................................................................... 208 - 246